ΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Σ

Κατόπιν της ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου του Συλλόγου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιου (Δ.Σ) αποτελείτε:

 

1. Πρόεδρος

Αντώνης Πετσίνης (6931142523)

2. Αντιπρόεδρος

Μπαλατσκής Δημήτριος

3. Γραμματέας

Μανώλης Βαγγέλης

4. Ταμίας

Διδάγγελος Θεόδωρος

5. Έφορος Αθλητικών 

Θυμιόπουλος Ιωάννης

6. Έφορος Τουριστικών

Μπακαλάκος Κωνσταντίνος